Natrium

Natrium

Oct 30, 2022

Tutkimus antaa tietoa elimistösi elektrolyytti- ja nestetasapainosta. Natriumilla on myös kuten kaliumilla tärkeä merkitys elimistön aineenvaihduntaan vaikuttavassa solujen ionipumpputoiminnossa.

 

Merkitys elimistössä

Natrium on tärkeä elimistön solunulkoinen kationi, jonka pitoisuus on tarkasti säädelty elimistön aineenvaihdunnan kannalta tiettyihin rajoihin. Natriumista 60 % sijaitsee elimistön nesteissä, joissa 97 % natriumista on solunulkoisessa nestetilassa, 40 % natriumista on luustossa. Natriumpitoisuutta säätelevät munuaiset ja elimistön nautittu vesimäärä. Natriumpitoisuuteen vaikuttavat monien entsyymien ja hormonien yhteisvaikutukset mm. verenpaineen säätelyyn osallistuva munuais-lisämunuaisakselilla toimiva RAA-järjestelmä (reniini-angiotensiini-aldosteroni) sekä veden erittymistä ja imeytymistä säätelevä aivolisäkkeen antidiureettinen hormoni (ADH) eli vasopressiini. Natriumilla on keskeinen osa yhdessä kaliumin kanssa elimistön ionipumpussa, joka ylläpitää elimistön sähköisiä ilmiöitä ja on perusmekanismi hermoimpulssien kulussa.

 

Natriumin puute

Natriumin puute eli hyponatremia voi syntyä liiallisesta natriumin menetyksestä tai liiallisesta laimenemisesta elimistössä. Natriumin puutetta voivat aiheuttaa

 • nopea, liiallinen veden tai oluen nauttiminen
 • voimakas hikoilu
 • runsas, pitkään jatkuva oksentelu ja ripulointi
 • vesitasapainoon vaikuttavan ADH:n liikaeritys
 • tiettyjen lääkeaineiden ADH:n eritystä lisäävä vaikutus (epilepsialääkkeet, tietyt masennuslääkkeet)
 • sydämen vajaatoiminta
 • munuaisten vajaatoiminta
 • harvinainen lisämunuaisen vajaatoiminta (Addisonin tauti)

 

Natriumin puutosoireita

Lievässä natriumin puutteessa (130-135 mmol/l) oireita ei juuri esiinny. Oireet alkavat, kun natriumpitoisuus laskee alle 125 mmol/l (viitealue 137-145 mmol/l).

 • väsymys
 • voimattomuus
 • päänsärky
 • lihaskrampit

 

Korkea natrium

Korkea natrium eli hypernatremia on harvinaisempi tila verrattuna natriumin puutteeseen. Runsas ruokasuolan käyttö ei normaalisti aiheuta hypernatremiaa, koska lisääntynyt janontunne saa ihmisen juomaan vettä, mutta liika suolankäyttö nostaa verenpainetta.

Mahdollisia hypernatremian syitä

 • riittämätön juominen (vanhukset)
 • veden menetys iholta (kuume, palovammat)
 • harvinaisemmat syyt kuten ADH:n puutos (diabetes insipidus) ja Cushingin oireyhtymä

 

Hypernatremian oireita

 • janontunne
 • suun ja nielun kuivuminen
 • lihasnykäykset
 • sekavuus
 • kouristelu

 Osta tutkimus tästä.

 

Lähde:  Terveyskirjasto

Lue lisää

Kreatiniini
Oct 30, 2022