Maksatutkimuspaketti

Maksatutkimuspaketti

Oct 30, 2022

Maksapaketti sisältää seuraavat tutkimukset:

 • ASAT eli aspartaattiaminotransferaasi
 • ALAT eli alaniiniaminotransferaasi
 • AFOS eli alkalinen fosfataasi
 • GT eli glutamyylitransferaasi

 

Monet lääkeaineet, hepatiittivirukset ja runsas alkoholinkäyttö voivat rasittaa maksaa ja johtaa maksan kudosvaurioihin ja maksasolujen sisältämien entsyymien vapautumiseen verenkiertoon. Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti voi ilmetä taustalla olevan lihavuuden ja diabeteksen seurauksena nousuna maksaentsyymiarvoissa. Maksaentsyymitutkimuksen kertovat paitsi maksan, myös sappiteiden ja luuston kunnosta.

 

ASAT-tutkimus kertoo maksan ohella sydämen ja lihaksiston kunnosta. Arvo nousee maksan osalta maksatulehdusten yhteydessä. Kohonneita arvoja tavataan myös sydäninfarktin ja lihassairauksien yhteydessä. Yhdessä ALAT-tutkimuksen kanssa voi antaa enemmän tietoa poikkeavien arvojen mahdollisista syistä.

ASAT on solunsisäinen aminohappojen aineenvaihduntaan osallistuva entsyymi, jota on erityisesti maksassa ja sydämessä, mutta myös lihaksissa, haimassa ja munuaisissa. ASAT-entsyymiä vapautuu kudosvaurioissa verenkiertoon, josta se voidaan määrittää verinäytteestä.

 

Kohonnut ASAT-arvo

Kohonneen ASAT-arvon mahdollisia syitä

 • maksatulehdus eli hepatiitti
 • rasvamaksa
 • lääkeaineet
 • sydäninfarkti
 • lihasdystrofia eli lihaksen näivetystauti
 • voimakas lihasrasitus
 • haimatulehdus

 

ASAT-arvo voi nousta monissa akuuteissa tautitiloissa kuten akuutissa hepatiitissa, jolloin ASAT-arvo voi nousta jopa monikymmenkertaiseksi. Paitsi maksan myös sydämen, keuhkojen, haiman ja lihaksiston vauriot voivat olla syynä ASAT-arvon nousuun. Myöskin rankka fyysinen rasitus voi nostaa ASAT-arvoa.

 

Kahden aminotransferaasientsyymin suhdetta (ASAT/ALAT) voidaan hyödyntää maksatulehduksen syyn selvittämisessä.

ASAT/ALAT -suhde alle 1 viittaa virus-, lääkeaine- tai autoimmuunihepatiittiin

ASAT/ALAT -suhde yli 1 viittaa vaikeaan toksiseen hepatiittiin

ASAT/ALAT -suhde yli 2 viittaa alkoholihepatiittiin

ALAT-arvoja korkeammalle ASAT- arvo voi nousta myös muissa kuin maksan soluvaurioissa kuten lihasdystrofioissa, lihasrasituksen jälkeen, sydäninfarktin jälkeen, keuhkoembolioissa, pankreatiiteissa ja hemolyyttisissä tiloissa. ASAT/ALAT-suhde on myös näissä tapauksissa korkea.

 

 

ALAT-tutkimus kertoo erityisesti maksan kunnosta. Arvo nousee maksatulehdusten, alkoholinkäytön sekä rasvamaksan yhteydessä. Yhdessä ASAT-tutkimuksen kanssa voi antaa enemmän tietoa poikkeavien arvojen mahdollisista syistä.

ALAT on solunsisäinen aminohappojen aineenvaihduntaan osallistuva entsyymi, jota on erityisesti maksassa, mutta jonkin verran myös sydämessä, lihaksissa, keuhkoissa ja munuaisissa. ALAT-entsyymiä vapautuu kudosvaurioissa verenkiertoon, josta se voidaan määrittää verinäytteestä. ALAT-tutkimus kertoo ennen kaikkea maksasoluvauriosta tai maksatulehduksesta.

 

Kohonnut ALAT-arvo

Kohonneen ALAT-arvon mahdollisia syitä

 • lihavuus
 • alkoholinkäyttö
 • rasvamaksa
 • lääkeaineet
 • maksatulehdus eli hepatiitti
 • verenmyrkytys eli sepsis
 • sappitietukos
 • lihassairaus
 • munuaisten vajaatoiminta

 

Tavallisimpia syitä ALAT-arvon nousuun ovat lihavuus ja alkoholinkäyttö. Runsas ylipaino voi johtaa maksan rasvoittumiseen ja ALAT-arvon nousuun. Jatkuva runsas alkoholinkäyttö rasittaa maksaa ja pitkäaikainen käyttö voi johtaa maksasoluvaurioon, maksan rasvoittumiseen ja ALAT-arvon nousuun.

Maksatulehdus eli hepatiitti voi syntyä hepatiittivirusten, alkoholin, lääkkeiden ja myrkkyjen vaikutuksesta, jolloin ALAT-arvo voi nousta monikymmenkertaiseksi. Maksatulehdus voi ajan myötä kroonistua ja johtaa maksasyöpään.

Kahden aminotransferaasientsyymin suhdetta (ASAT/ALAT) voidaan hyödyntää diagnostiikassa.

ASAT/ALAT -suhde alle 1 viittaa virus-, lääkeaine- tai autoimmuunihepatiittiin

ASAT/ALAT -suhde yli 1 viittaa vaikeaan toksiseen hepatiittiin

ASAT/ALAT -suhde yli 2 viittaa alkoholihepatiittiin

 

Muita syitä ALAT-arvon nousuun voivat olla verenmyrkytys, keuhkoinfarkti, lihassairaus, sappitietukos, sydämen tai munuaisten vajaatoiminta.

 

 

AFOS-tutkimus kertoo paitsi maksan ja sappiteiden myöskin luuston kunnosta.

AFOS on emäksisessä ympäristössä toimiva entsyymi, jota esiintyy eri muodoissa eri kudoksissa. AFOS-entsyymiä on maksassa, sappiteissä, suolistossa, luustossa ja istukassa. Maksassa ja sappiteissä esiintyvä AFOS-muoto kertoo maksan ja sappiteiden kunnosta. AFOS-entsyymi toimii myös luuston soluissa ollen tärkeä luuston aineenvaihdunnalle. Raskauden loppupuolella istukka erittää verenkiertoon istukkaperäistä AFOS-muotoa. Lapsilla AFOS-arvot poikkeavat aikuisten arvoista johtuen lasten kasvamisesta.

 

Kohonnut AFOS-arvo

Kohonneen AFOS-arvon mahdollisia syitä

 • sappiteiden tukokset
 • maksatulehdus eli hepatiitti
 • maksametastaasit
 • suolistokasvaimet
 • luustokasvaimet
 • luuston pehmenemistauti (osteomalasia)
 • Pagetin tauti
 • lääkeaineet
 • ehkäisypillerit

 

Tavallisimpia syitä AFOS-arvon nousuun ovat sappiteiden tukokset, jolloin maksan tuottama AFOS-entsyymi ei pääse poistumaan sappiteiden kautta suoleen. Sappitietukoksia voivat aiheuttaa sappikivet, sappiteiden tulehdus, lääkeaineet tai maksametastaasit. Myös akuutti hepatiitti voi nostaa AFOS-arvoa.

Luustokudosperäisen AFOS-entsyymin nousu voi johtaa AFOS-arvon nousuun tiloissa, joissa on kiihtynyttä luuston uudismuodostusta. Tällaisia tiloja on D-vitamiinin puutteesta johtuvassa riisitaudissa lapsilla, Pagetin taudissa, osteomalasiassa, lisäkilpirauhasen liikatoiminnassa ja luunmurtumien paranemisen yhteydessä.

Muita syitä AFOS-arvon nousuun voivat olla keuhkojen ja munuaisten sairaudet.

 

Alentunut AFOS-arvo

AFOS-arvo voi olla alentunut perinnöllisessä entsyymipuutoksessa tai kilpirauhasen liikatoimintaan liittyen.

 

 

GT-tutkimus kertoo maksan ja sappiteiden kunnosta. Poikkeava arvo voi kertoa lisäksi liiallisesta alkoholinkulutuksesta.

GT on solunsisäinen aminohappojen aineenvaihduntaan osallistuva entsyymi, jota on erityisesti maksassa ja sappiteiden epiteelisoluissa, mutta myös haimassa, munuaisissa ja verisuonten endoteelissä. GT-entsyymiä vapautuu kudosvaurioissa verenkiertoon, josta se voidaan määrittää verinäytteestä. GT-tutkimus kertoo maksasoluvauriosta ja sitä käytetään myös alkoholin kulutuksen yhtenä merkkiaineena.

 

Kohonnut GT-arvo

Kohonneen GT-arvon mahdollisia syitä

 • sappitietukokset
 • maksatulehdus eli hepatiitti
 • alkoholinkäyttö
 • lääkeaineet
 • rasvamaksa
 • lihavuus

 

Tavallisimpia syitä GT-arvon nousuun ovat sapen kulun estyminen sappitietukoksissa sekä runsas alkoholinkäyttö. Alkoholinkäytön loputtua GT-arvo normaalistuu muutamassa viikossa. Jatkuvan alkoholinkäytön aiheuttama maksasoluvaurio voi johtaa kroonistuvaan alkoholihepatiittiin, rasvamaksaan ja maksakirroosiin. Tällöin GT-arvo on kohtalaisesti tai selvästi koholla. Myös tietyt lääkeaineet kuten epilepsialääkkeet, barbituraatit ja trisykliset masennuslääkkeet voivat nostaa GT-arvoa.

Muita syitä GT-arvon nousuun voivat olla akuutti haimatulehdus, sydän- ja keuhkoinfarkti, keuhkokuume, haavainen paksusuolentulehdus tai lihavuus.

 

Osta tutkimuspaketti tästä.

Lähde: Terveyskirjasto

Lue lisää